WE ALSO BUY OLD/NEW POCKETBOOKS FROM YOU

Wednesday, February 10, 2010

STALLION SERIES - Jigger Samaniego 2
"Ang talganag makakapagpasaya lang sa atin ay 'yong taong naging dahilan kung bakit tayo malungkot."

SUMMARY:

Nova fell in love with Jigger Samaniego. Inakala niyang pareho lang ang nararamdaman nila. Hanggang sa nalaman niyang lumalapit lang pala ito sa kanya dahil kahawig niya and isang babaeng naging espesyal dito. That was her friend Jeuliette, who was in love with Trigger, Jigger's twin. Ang pinakamatindi, ito mismo ang nagsabi sa kanya ng katotohanang iyon.

She hated Jigger for breaking her heart. Kaya mula noon ay isinumpa niyang oras na makita niya ang lalaki ay gaganti siya rito.

Pinagbigyan naman siya ng tadhana. Pagkaraan ng isang taon, muling nagkrus ang mga landas nila. Tumalikod nga lang siya dahil hindi niya inaasahang titibok pa rin nang ganoon katindi ang puso niya sa lalaking bumigo sa kanya.

Lalong naging komplikado ang paghihiganti kuno niya nang tuluyan niyang makaharap si Jigger. Nalaman kasi niyang hindi pa rin pala niya tuluyang napapatay ang damdamin niya para dito.

Paano na ngayon ang hustisyang hinahanap ng kanyang PUSO?

rent = p 3
buy = 43

3 comments: